پیام هیت موسس

جهت ورود کلیک فرمایید


بنام خدا

پیام هیت موسس به مناسبت سا لروز تشکیل انجمن همبستگی وصندوق مهرماسپیان

هرکجا عشق اید ساکن شود 

غیرممکن ها همه ممکن شود

ماعاشق اتحادوهمدلی وهمبستگی مهر ومحبت وبرادری ایلمان هستیموبا توکل به خداوند متعال وهمت جوانان غیور وبزرگان نیک اندیش ونیکوکار وغیرت وتعصب تحصیلکردهایمان روزی خواهد رسید این حرکت بزگ وبه یادماندنی طایفه سرافرازمان مانند نگینی درمیان طوایف وسطح منطقه وحتی کشور خواهد درخشید وانوقت دیگر ما نیستیم .

هیت موسس انجمن خیریه مهرماسپیان 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای